Вие преглеждате: петровден

Петровден е празникът, посветен на християнските първовърховни апостоли св. Петър и св. Павел, ученици на Христос. Петровден се чества на…