Вие преглеждате: конфликт на интереси

Комисията за противодействие на корупцията е установила конфликт на интереси на подуправителя на БНБ Андрей Гюров, ръководител на управление „Емисионно“,…